עומר SA "8

1/3

התקן עומר 8" SA מיועד לאפשר התקנת מזגן עילי\מפוצל על גבי פתח אוור 8" (פתח זה משמש בד"כ להחדרת אויר מזגן מיני מרכזי לממ"ד)

התקן עומר 8" SA מאפשר החלפת מכסה צינור 8" קיים והעברה תקנית של תשתית מזגן עילי\מפוצל  לרבות מערכת ניקוז.

© 2018 כל הזכויות שמורות לאורנים מערכות מיגון משווקת עומר

התקנת מזגן בממד- התקן עומר

התקן חכם למיזוג הממ"ד