עומר SA "8

1/3

התקן עומר 8" SA מיועד לאפשר התקנת מזגן עילי\מפוצל על גבי פתח אוור 8" (פתח זה משמש בד"כ להחדרת אויר מזגן מיני מרכזי לממ"ד)

התקן עומר 8" SA מאפשר החלפת מכסה צינור 8" קיים והעברה תקנית של תשתית מזגן עילי\מפוצל  לרבות מערכת ניקוז.