top of page

ערכות מגן

נושא חלוקת, איסוף וטיפול בערכות מגן (ערכות מיגון אב"כ) של אזרחי ישראל חוזר כריטואל מזה מספר שנים במחזוריות משתנה. מידי מספר שנים מתעוררים אזרחי המדינה לכותרות בעיתונים המודיעות אודות החלטת פיקוד העורף לחלק מסכות אב"כ, לאסוף לרענן את ערכות מיגון האב"כ האישיות, או לחילופין לחלקם בשנית...שלישית ועוד היד נטויה. ממש כמו בכל אופרציה לוגיסטית תכנון וביצוע שינוע וטיפול של מיליוני ערכות מיגון אב"כ הינה משימה מורכבת ויקרה להחריד.

במדינת ישראל בה שיקולים ביטחוניים ותקציביים נושקים אחד לשני וכמובן גם אחד מן השני. נושא חלוקת \איסוף ערכות מגן כגון מסכות אב"כ, ברדסים ושאר אמצעי מיגון הופך לדו קרב בין גורמי ממשל כגון מערכת הביטחון ומשרד האוצר.

אין ספק שבפני צמרת פיקוד העורף ושאר גורמי ביטחון עומדת בכול העת דילמה קשה. כיצד משקיעים בתבונה את כספי מיגון אוכלוסיה האזרחית וזאת תוך שמירה על מינימום הוצאה ומקסימם מיגון . דילמה זו רק מעצימה עצמה בשנים האחרונות. צרכי ביטחון מחייבים השקעות אדירות בתשתיות התקפיות ויכולות "טיפול" במגוון איומים המתגברים עם הזמן. לצידם צרכי מיגון יעילים כגון מערכות "חץ"  "כיפת ברזל" ועוד המקנים מיגון אקטיבי פני טילים ורקטות. לצד גורמים אלו עדיין נותר "כאב הראש" של צורך בסיסי במיגון מיליוני אזרחים מאוימים על ידי נשק המכסה את מרבית שטחי המדינה וכולל גם יכולות שיגור טילים כימיים וביולוגיים.

הדילמה הקשה מביאה למציאות בה קצרה היריעה מלכסות את כל צרכי המיגון בעת אחת. משום כך, כאשר יש ככל הנראה צורך אמיתי בחלוקת ערכות המגן שנאספו לא מכבר. חייבת להתקיים "פשרה". במהלך החודשים האחרונים פרסמו ידיעות אודות חלוקה קרבה של ערכות מיגון אב"כ שאמורה להתחיל בינואר 2010. נערך מכרז שבו נבחר גוף חיצוני שישמש כמפיץ של ערכות מגן שעברו רענון. רשות הדואר זכתה במכרז זה והיא אמורה לחלק את מסכות המגן (ערכות מיגון אישי) החל מינואר הקרוב וזאת במשך 3 שנים.........

בשבוע האחרון התפרסמו ידיעות אודות דחיית מועד חלוקת המסכות לחודש אפריל. ע"פ גורמי פקע"ר, עדיין חסרים תקציבים למימוש תוכנית חלוקת ערכות המגן והמשך רענון המסכות וערכות המיגון שנאספו בעבר. כמו כן נמסר ע"י גורמי פיקוד העורף שמתוכננת חלוקת ערכות מיגון ל כ- 70% מכלל האזרחים.

לא נותר אלה לשאול כיצד צריך לנהוג אזרח שלא תהיה ברשותו ערכת מיגון אב"כ למקרה שמתקפת טילים תחל בעוד חודש וחצי לדוגמא, או לחילופין אזרח שמצא עצמו חבר במועדון 30% שאינם אמורים לקבל מיגן בשלב ידוע ומתוכנן מראש.

המסקנה ברורה- כמו בנושאים אחרים, הצטיידות עצמאית של האזרח בממ"ד, מקלט, מסיכת אב"כ ערכת מיגון או מערכת אוורור וסינן אוויר אב"כ יעניקו לו ביטחון ללא קשר למגבלותיה ושיקוליה של מערכת הביטחון ותקציבי האוצר. רצוי אם כן למי שיכול לפעול היום בכדי להיות מוכן מחר לכל תרחיש של מתקפת טילים אל עבר ישראל.

bottom of page