top of page

מערכות סינון אב"כ מילון מונחים

ג
גורמי חנק בממ"ד

ממ"ד\מקלט אטום אינם מאפשרים תחלופת אוויר. תרחישי לוחמה המחייבים אטימת הממ"ד\מקלט בשל אופי האיום (לא קונבנציונאלי) מחייבים התייחסות לצורך בהחלפת אוויר ומניעת חנק. בעקרון ריכוז co2 העולה על 2.5% בנפח הופך לגז רעיל המביא לחנק. כמו כן, ירידה מתחת ל- 17% חמצן תביא לחנק.

ח
חיווי אטימות ממ"ד

שבשבת המותקנת על גבי פתח יציאת האוויר. מספקת אינדיקציה לגבי תקינות הממ"ד ואטימותו. (ראה הוראות יצרן להפעלת מערכת)


חלון אטום גזים

חלון ממ"ד תקני (מחויב באישור תו תקן) מותקן על גבי מסגרת ברזל. מיועד ליצור אטימה הרמטית של חלון בעת חירום. החלון אינו מונע חדירת הדף או רסיסים, מיועד לאטימות בלבד. ניתן להשיג בתצורה רגילה \דריי- קיפ, מידה סטנדרטית 1.00 מ’ X 1.00 מ’.


חלון הדף

חלון מתכתי, מותקן בעת יציקת קירות הממ"ד, חלק מ- "סט ממ"ד" . משמש למניעת חדירת הדף ורסיסים. מגיע בתצורות שונות- דו כנפי כיס, חד כנפי כיס. דו כנפי חיצון.

מ
מגבלת משך שהייה בממ"ד\מקלט אטום

משך הזמן האפשרי לשהייה בחלל אטום ללא תחלופת אוויר לפני סכנת חנק.


מגן רסיסים

פלטה מתכתית מחוברת לצינור אוויר כניסה\יציאה. מיועדת למיגון מפני רסיסים ולחצים של הדף באזור קצה צינור האוורור של הממ"ד\מקלט.


מסנן כימי ביולוגי

מסנן הכולל סינון ביולוגי (מכאני, מסנן HPA), מסנן כימי המבוסס על פחם פעיל.
מערכת אוורור וסינון אוויר אב"כ – מערכת המותקנת בממ"ד\מקלט. המערכת מספקת תחלופת אוויר רציפה וסינון כימי ביולוגי מלא ולאורך זמן. (מבטלת צורך בחבישת מסכת אב"כ).


מפוח חשמלי

חלק מובנה מהמערכת היונק אוויר דרך צינור אוויר ומשחרר אוויר לחלל הממ"ד\מקלט. מפוח חשמלי ניזון מחשמל ברשת. ישנם מפוחים בעלי מצבר גבוי למקרה של נפילת מתח ברשת החשמל


מפוח ידני

מפוח המשמש להזרמת אוויר "באופן ידני" כאשר אין חשמל ברשת .
מצב אוורור בלבד מתאפשר טכנית בכל עת. נחיצותו היא בעיקר עניין פסיכולוגי שכן במצב בו אופי האיום הוא קונבנציונאלי בלבד אין צורך באטימת הממ"ד שכן נדרש מיגון בליסטי (הדף ורסיסים ) בלבד, מספיק לסגור חלון הדף ודלת ממ"ד. כאשר הממ"ד אינו אטום אין מגבלת תחלופת אוויר שעשויה להביא לסכנת חנק.
מצב אוורור וסינון אב"כ יידרש כאשר קיים סיכוי לשימוש בטיל בעל יכולת נשיאה של ראש קרב כימי או ביולוגי. במצב זה הממ"ד חייב להיות אטום והאוויר המוזרם חייב להיות מסונן ומטוהר שכן ידיעה על אופיו האמיתי של ראש הקרב המשוגר ניתנת לוודא רק לאחר פגיעה ופיצוץ.


משך פעולת מסנן אב"כ

לכל מסנן משך פעולה אפקטיבי בספיחת גזים. ככלל לחות המצויה באוויר משפיעה על פעילות אפקטיבית של המסנן. לכל יצרן הגדרת משך פעילות אפקטיבי של המסנן שלאחריו יש צורך בטיפול או החלפת מסנן.

 

ס
סינון ביולוגי

מיועד למניעת חדירה של גורמי לחימה ביולוגית או חומר בעל מסה הנישא באוויר. סינון זה הינו מכאני (בדומה ל- "רשת יתושים" ), לכן לא קיימת מגבלה של משך סינון אפקטיבי או מגבלת כמות חומר שיש לסנן.


סינון כימי

מיועד לספיחה של מולקולות גזים. הגדרת סוגי גזים ויכולת ספיחה בהתאם לנתוני המסנן ותקנים רלוונטיים. הפעולה הינה ריאקציה כימית בין החומר הפעיל במסנן לבין מולקולות הגז שיש לספוח.


ספיקת אוויר

נתון כמותי לגבי ספיקת האוויר שמספק המפוח החשמלי. בממ"ד שנפחו עד 36 מ"ק נדרשת ספיקת אוויר של לפחות 36 מק"ש . חישוב כמות האוויר לאדם היא 6 מ"ק לשעה. ככלל, נדרשת לפחות החלפת אוויר אחת לשעה לנפח נתון.

 

ע

"על לחץ"

לחץ חיובי (גבוהה מחלץ הסביבה) שנוצר בממ"ד\מקלט בעת הפעלת המערכת (בהתניה שהממ"ד\מקלט אכן אטום ע"פ תקן). הלחץ מיועד לצורך דחיסת אוויר מחלל הממ"ד\מקלט דרך שסתום פריקה החוצה. כמו כן, לחץ חיובי בחלל הממ"ד משפר את רמת המיגון מפני חומרי לחימה לא קונבנציונאלית בשל דחיקת האוויר כלפי חוץ וביטול לקויי אטימה מינוריים.

פ

פעולת מערכת לאוורור בלבד

כל מערכת אוורור וסינון אוויר אב"כ המאושרת במסגרת תקנה 6869 מאפשרת שני מצבי הפעלה:
א. אוורור וסינון כימי ביולוגי.
ב. אוורור בלבד


צ

צינור אוויר 4" יציאת אוויר

צינור תקני (חלק מ- "סט ממ"ד" ) בקוטר 100 מ"מ \ 4". נמצא בקיר נגדי ובהצלבה לפתח כניסת אוויר. ע"פ תקן בנית ממ"ד ימצא בגובה 1.90 מטר מרצפה ועד 30 ס"מ מתחת לגובה התקרה. פתח זה משמש להתקנת מנגנון פריקת אוויר \לחץ של מערכת סינון אב"כ.
צינור אוויר 4" כניסת אוויר- צינור תקני (חלק מ- "סט ממ"ד) בקוטר 100 מ"מ \4". נמצא על קיר ממ"ד הפונה לחלל חיצוני. ע"פ תקן בניית ממ"ד- גובהו 1.5 מטר מרצפה ועד 30 ס"מ מתחת תקרה. ימוקם לא פחות מ- 40 ס"מ מקיר ניצב ולא פחות מ- 30 ס"מ מקצה מסגרת חלון ממ"ד. משמש פתח יניקת אוויר למערכת סינון אב"כ.

ש

שסתום הדף כניסת אוויר

שסתום המותקן על גבי פתח יניקת אוויר. תפקיד השסתום למנוע חדירת גל הדף לחלל הממ"ד\מקלט דרך צינור האוויר.


שסתום פריקת\שחרור לחץ יציאת אוויר

מותקן על גבי צינור יציאת אוויר. מנגנון חד כיווני, סגור במצב רגיל של הממ"ד. כאשר ממ"ד אטום, מגיב ללחץ המערכת ונפתח כלפי חוץ ומאפשר זרימת אוויר מהממ"ד החוצה. משמש גם כמגן הדף המונע חדירת הדף לחלל הממ"ד\מקלט בפתח יציאת האוויר.

ת

תחלופת אוויר בממ"ד מקלט

כאשר מופעלת, מערכת אוורור וסינון אוויר אב"כ מחדירה אוויר וחמצן אל החלל האטום ובמקביל דוחקת את האוויר בחלל האטום אל מחוץ לממ"ד\מקלט. הוצאת אוויר מונעת עליה בריכוז co2 לרמה רעילה.
תקנה 6869- החל מתאריך 18-05-12 חלה חובת התקנה של מערכות אוורור וסינון אוויר אב"כ בכל ממ"ד\מקלט\ממ"מ וממ"ק הנבנים בישראל. המערכות המאשרות במסגרת תקנה זו הינם מערכות שאושרו על ידי פיקוד העורף ולהם תו תקן מכון התקנים.

bottom of page