סינר וחיפוי גבס

1/5

בשיטה זו (בד"כ מעל משקוף דלת כנסה לממ"ד) נחפה צנרת גז וחשמל בעזרת לוח גבס אנכי בין משקוף דלת לתקרה ובין הקירות התוחמים את הכניסה לממ"ד