עומר SA "3

1/7


עומר " SA3   - מיועד ליישום לאחר יציקת ממד בקדח כוס בקוטר 70 
מ"מ, כולל מעבר צנרת גז בקוטר 1/4, 3/8, כבל 5 או 8 גידים
כולל ברז ניקוז ופיית חיבור לצינור ניקוז חיצון

© 2018 כל הזכויות שמורות לאורנים מערכות מיגון משווקת עומר

התקנת מזגן בממד- התקן עומר

התקן חכם למיזוג הממ"ד