top of page

בנייה והתקנת מזגן בממד על פי הנחיות פיקוד העורף

חשוב לדעת לפני בניית ממ"ד
התקנת מזגן בממד אינה משמשת ליצירת תחלופת אוויר בתוך הממ"ד. המזגן אינו פותר את היעדר תחלופת אוויר בממ"ד אטום.
רק שילובה של מערכת אוורור וסינון אב"כ עם מזגן עילי\אינוורטר יאפשרו שהייה בטוחה ונוחה לאורך זמן בלתי מוגבל בממ"ד גם כאשר הוא אטום לחלוטין.

                                                                          התקנת מזגן בממ"ד עם התקן עומר

לחברת אורנים מערכות מיגון ניסיון רב בתכנון של התקנת מזגנים בממ"דים.
לחברה פתרון ייחודי (פטנט רשום) המאפשר שילוב מזגן בממ"ד באופן פשוט וזול.

 

רקע טכני לצורך בניית ממד:

תכנון מוקדם עוד בשלב של בניית ממד ובחירת מערכת המיזוג לממ"ד מכתיבים את שימושיות המזגן בעיתות שגרה ובשעות חירום. התאמת תצורת המיזוג ושילוב תשתיות מתאימות יאפשרו שימוש במזגן בשני מצבים:
א.הפעלה כאשר ממ"ד אטום בחירום.
ב. הפעלה בשגרה.עקרונות בסיסיים בעת תכנון ובניית ממ"ד בהתאם להנחיות פקע"ר :

על מנת לוודא שילוב אופטימאלי של מערכת סינון אב"כ ומזגן בממ"ד חשוב תכנון מוקדם הלוקח רכיבים אלו בחשבון.
התניות פיקוד העורף בתכנון ממ"ד ומזגן בממ"ד :
• ממ"ד בנפח של עד 36 מ"ק (חריגה מנפח זה מחייבת מערכת סינון אב"כ גדולה יותר)
• 2 יח צינור אוויר 4" ו- צינור אויר 8"
• מגן רסיסים על צינורות אוורור הפונים אל החוץ.
• מיקום פתח כניסת האוויר צ.א 4" – בגובה הנע בין 1.5 מטר מרצפה ועד גובה של תקרה מינוס 35 ס"מ.  מרחק של לפחות 40 ס"מ מקיר ניצב. מרחק של לפחות 35 ס"מ מתקרה או פאת חלון אטום גזים. (מומלץ להתקין צ.א 4 כניסת אוויר בגובה 1.5 מטר מרצפה)
• מיקום פתח יציאת אוויר צ.א 4"- בקיר נגדי לקיר עליו נמצא צ.א "כניסת אוויר" ובפאה נגדית (ליצור "הצלבה" בין מיקום הפתחים). גובה הצינור מ- 1.90 מטר מרצפה ועד 35 ס"מ מתחת תקרה.
• צינור אוויר 8" ימוקם מעל דלת כניסה או בכל נקודה אחרת הפונה על תוך הבית. גובה הצינור- 1.90 מטר מרצפה ועד 35 ס"מ מתחת תקרה.

                                               תרשים עקרונות תכנון מקדים של התקנת מזגן במ"ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שיקולים בתכנון מיזוג בממ"ד:

תחום מיזוג הממ"ד וההקשרים הנלווים אינם ברורים לרוב העוסקים בתחום תכנון וביצוע בנייה. העובדה שלא קיימת חובת התקנת מזגנים בממ"דים מביאה לעיתים קרובות לשימוש בפתרונות מיזוג שאינם עולים בקנה אחד עם שמירה על כשירות הממ"ד, או מיזוגו, באופן יעיל ונח .

כאמור, חוק הממ"ד ומפרטי בניה לממ"ד אינם מחייבים התקנת מזגן בממ"ד. מכוון שברוב המקרים משמש הממ"ד חדר מן המניין, קיים צורך מעשי במיזוגו. היעדר הגדרות פתח באופן לא מודע מספר פתרונות ברירת מחדל שחלקם אף פוגעים בכשירות הממ"ד באופן מודע.

 

מה הן שיטות המיזוג בממ"ד ?

מיזוג ממ"ד יכול להתבצע על בסיס שתי שיטות מיזוג :

  1. מיזוג מיני מרכזי.

  2. מזגן "עילי"\ מפוצל (כולל אפשרות לאינוונטר).

 

מזגן מיני מרכזי:

לאורך שנים רבות נהגו קבלנים ואנשי מיזוג לעשות שימוש במזגן מיני מרכזי. בשיטה זו חיברו את צינור האוויר של המזגן אל פתח האוורור המובנה בממ"ד (פתח אוורור 8 " מעל הדלת או הפונה לחלל הבית). בשיטה זו יחידת המיזוג נמצאת מחוץ לממ"ד והאוויר הקר מוזרם דרך צינור חיצוני אל חלל הממ"ד.

לשיטה זו מספר חסרונות מובהקים ואפשר להתייחס אליה כברירת מחדל של נוחות ביצוע יותר מאשר פתרון מקצועי מלא לכל מצב ועת.

 

מדוע? שיטה זו אינה יעילה ואף מסוכנת בשל הסיבות הבאות:

  • לא ניתן להשתמש במזגן בחירום כאשר על הממ"ד להיותאטום, אלא רק בשגרה (מי היה רוצה להיתקע בממ"ד אטום ללא מיזוג..?)

  • במקרים רבים לא תהיה אפשרות בטווח קצר לאטום את הממ"ד בשל היעדר מכסה , אטם ובורגי הידוק של פתח האוורור.

  • הפעלה בזבזנית הגוררת הוצאות חשמל גבוהות שלא לצורך.

 

מזגן "עילי"\ מפוצל (כולל אפשרות אינוורטר) :

שיטה זו פחות נפוצה בשל המגבלות של העברת תשתיות המזגןבקירות הממ"ד (צנרת גז, חשמל וניקוז). שיטה זו גררה אלתורים שונים שאפשרו שילוב מזגן עילי בממ"ד תוך פגיעה באטימות וכשירות הממ"ד בעיתות חירום. במקרים מסוימים בוצעו קידוחים בקיר הממ"ד בשל הצורך להעביר תשתיות מיזוג וזאת מבלי לדאוג לאטימה של הצנרת שתהיה גם עמידה ללחצים של גל הדף. מובן שבמקרים אלו השוהים בממ"ד עשויים להיפגע קשות שכן הממ"ד מאבד את תכונותיו.

עבור שיטה זו קיימים גם פתרונות תקניים ומאושרים ע"י פיקוד העורף. שימוש "באטמים מעוצבים" ומשחות תקניות המיושמות ע"י בעלי מקצוע מורשים הינם פתרון שאינו נפוץ במיוחד. הסיבות לכך נובעות בעיקר בשל העלות הגבוהה ביישומן, הן בהיבט רכיבים והן בעלות עבודה. למעשה רוב מתקיני המזגנים אינם "חפצים" ואינם מכירים או מיומנים ביישום שיטות אלו בשל רצונם לבצע התקנות פשוטות, קצרות וזולות.....מעטים בעלי המקצוע מתחום המיזוג המציעים פתרונות מסוג זה, הן בהיבט מקצועי והן בעלות סבירה.

 

מדוע מזגן "עילי" \מפוצל (כולל אינוורטר) עדיף ?

  • התקנה תקנית מאפשרת שימוש במזגן בשגרה וחירום כאחד.

  • התקנה תקנית אינה מהווה פגיעה בכשירות הממ"ד.

  • תפעול מזגן עילי חוסך עלויות חשמל וממזג באופן נעים ויעיל יותר.

 

החלטתם מבעוד מועד על מזגן עילי לממ"ד, מה יש לקחת בחשבון ?

 

כמו כל רכיב בבית. קודם כל "תכנון מוקדם". כידוע, תכנון מוקדם מונע צורך באלתורים וקיצורי דרך שבדרך כלל מייקרים, מסרבלים ומביאים לתוצאה פחות רצויה.

חשוב להשקיע מחשבה ופתרון מתאים כבר בתכנון הבית. יש לדעתשמיקום המזגן משליך על אופן העברת צנרת המיזוג אל המדחס. אותה התייחסות תקפה גם לנושא ניקוז מי המזגן. היעדר תכנון מוקדם לגבי אופן הביצוע יגרור לפתרונות שלאחר מעשה שבוודאי ייקרו ויביאו לתוצאה נחותה. המקום הראשון עליו צריך לתת את הדעת הוא תקן מיזוג בממ"ד של פיקוד העורף (ניתן לרכוש בספריית מכון התקנים הישראלי).

אי הכרת התקן יכולה להוביל להתקנת מזגן שאינה עומדת בקנה אחד עם דרישות התקן. מומלץ לפעול ע"פ הוראות התקן. במצב זה אין צורך לחשוש לגבי טופס 4 וכד’ שכן התקנת מזגן מקובלת ומעוגנת בתקן התקף מול פיקוד העורף והרשויות ובלבד שבוצע ע"פ תקן.

לאחר תכנון מיקום המזגן, אופן הולכת תשתיות המזגן וניקוז המים יש לדאוג לתיאום מול בעלי המקצוע. שילוב רכיבי תשתית ההכנה למזגן נעשה כבר בשלב בניית קירות הממ"ד. הקפידו על שילוב כלל הרכיבים הנדרשים ותחסכו ממון רב על קידוחים מיותרים, קרוי גבס, ברזי מים ועוד.

 

מה הם הפתרונות התקניים המוצעים היום ?

התקן עומר למיזוג בממ"ד

פטנט ישראלי חדש המספק מענה כולל לשילוב מזגן בממ"ד. זה למעשה התקן הכולל את כלל הרכיבים הנדרשים ע"פ תקן מיזוג בממ"ד במכלול אחד. עלותו היחסית נמוכה והוא מהווה לראשונה פתרון כולל, פשוט ליישום, נוח לכיס, מאושר פיקוד העורף ואסתטי לעין. הוא מהווה הכנה מלאה לצורך התקנת מזגן, כאשר את המזגן עצמו ניתן להתקין מתי שבוחרים. כל התשתית כבר מובנת בבנייה ונותר רק לעביר צנרת מזגן  ולחברה.

 

אטם מעוצב

השימוש באטמים מעוצבים נהיה יותר מקובל כפתרון תקני בשילוב מזגן עילי בממ"ד. שילוב האטם נעשה בתוך צינור אוורור תקני 4" הכולל פלאנג’ או לחילופין מיושם בתוך קדח 100- 106 מ"מ. לכך יש להוסיף מערכת ניקוז וסט ברזים בורר להפעלה בחירום. חסרונות שיטה תקנית זו נובעים מהסרבול שבהתקנה והתוצאה המתקבלת אינה אסתטית במיוחד. מעבר לכך עלות סך הרכיבים גבוהה.

 

 

איטום משחתי 

איטום משחתי הינה שיטה נוספתלשילוב מזגן עילי וטיפול בנקודת מעבר הצנרת. השיטה מתבססת על יישום משחהתקנית מאושרת ע"י פיקוד העורף המיושמת על ידי  בעל מקצוע בעל הסמכה ואישור ביצוע . במקרה זה הצנרת מוחדרת דרך קדח או צינור אוורור 4". גם במקרה זה יש לדאוג למערכת ניקוז וברז בורר למצבי הפעלה בחירום. החיסרון בשיטה זו בעיקר בהיעדר בעלי מקצוע מוסמכים שיכולים לספק אישורים מתאימים. בנוסף קיים סרבול ומראה לא אסתטי של המזגן ותשתיותיו לאחר התקנה.

לסיכום- כאשר מתכננים בנית ממ"ד כתוספת לתמ"א 38, או כל תוספת אחרת, לצד תכנון בתים פרטיים, דירות בבניה רוויה או מקלטים מוסדיים, חשוב להכיר את נושא שילוב המזגן בממ"ד ודרוש פתרון תקני כבר בשלב התכנון. באופן זה תוכלו ליהנות ממיזוג יעיל וחסכוני שישמור על בטיחותכם ויאפשר תפעול מזגן בשגרה ובחירום.

התקנת מזגן בממ"ד
עקרונות תכנון מקדים של התקנת מזגן במ"ד
bottom of page