עומר SA "4

1/7


עומר " SA4   - מיועד ליישום לאחר יציקת ממד בקדח כוס בקוטר 110 
מ"מ/ צינור איוורור "4 , כולל מעבר צנרת גז בקוטר 1/4,*3 3/8, כבל 5 או 8 גידים
כולל ברז ניקוז ופיית חיבור לצינור ניקוז חיצון