פתרון לממ"ד קיים

פתרונות תקניים להתקנת מזגן עילי/מפוצל בממ"ד לאחר יציקה

בממדי״ם בהם לא הותקן התקן עומר בעת היציקה ניתן להתקין מזגן עילי/מפוצל בהתאם לתקן פיקוד העורף בעזרת סדרת המוצרים הבאים:

SA 8" OMMER

מיועד ליישום על גבי צינור אוורור "8

SA 4" OMMER

מיועד ליישום בקדח או בצינור אוורור "4

SA 3" OMMER

מיועד ליישום בקדח בקיר ממ"ד

© 2018 כל הזכויות שמורות לאורנים מערכות מיגון משווקת עומר

התקנת מזגן בממד- התקן עומר

התקן חכם למיזוג הממ"ד