פתרון לממ"ד קיים

פתרונות תקניים להתקנת מזגן עילי/מפוצל בממ"ד לאחר יציקה

בממדי״ם בהם לא הותקן התקן עומר בעת היציקה ניתן להתקין מזגן עילי/מפוצל בהתאם לתקן פיקוד העורף בעזרת סדרת המוצרים הבאים:

sa8.png

SA 8" OMMER

מיועד ליישום על גבי צינור אוורור "8

sa4.png

SA 4" OMMER

מיועד ליישום בקדח או בצינור אוורור "4

sa3.png

SA 3" OMMER

מיועד ליישום בקדח בקיר ממ"ד