top of page

בניה רוויה

הרחבות מרוכזות של בתים צמודי קרקע בקיבוצים ישובים קהילתיים ומשובים הינם פרויקטים בהם התקן עומר משולב בצורה נרחבת. בפרויקטים אלו מאופיינת שיטת המיזוג במזגנים מפוצלים לכל חדר. עומר מספק מענה תקני אסתטי וחסכוני בשילוב המזגן בממ"ד.

bottom of page