top of page

הצבת מזגן - גובה תקרה 2.95

אנו נשמח להעניק לכם כלים נוספים:
•    הנחיות תכנון כלליות בשילוב התקן עומר ליציקה קיר פנים\חוץ

•    צפו במצגת תלת מימד אינטראקטיבי לשיטות הולכת צנרת גז סמויה

•    לתיקיות הקבצים הרלוונטיים ב פורמט pdf
•    לתיקיות הקבצים הרלוונטיים ב פורמט dwg
•    לקובץ בפורמט revit

כלים אלו נועדו לשימוש עבור התקן עומר ליציקה בלבד והם רכוש חברת עומר מיזוג ממ"ד בע"מ ותחת סימן רשום וזכויות יוצרים. הכלים מותאמים למאפייני המוצר עומר ליציקה בלבד ואינם מיועדים לשימוש במוצרים אחרים.

bottom of page