בתי ספר ומבני ציבור

1/2

מתכננים, אדריכלים, מפקחי בניה מהנדסי רשויות וחברות בניה בוחרים בעומר כפתרון המועדף לתשתיות המיזוג במקלטים במבני ציבור שונים. גם במקרים אלו, פשטות, חיסכון ומראה מביאים את המעורבים לשלב את עומר בבניה.

© 2018 כל הזכויות שמורות לאורנים מערכות מיגון משווקת עומר

התקנת מזגן בממד- התקן עומר

התקן חכם למיזוג הממ"ד