בתי ספר ומבני ציבור

1/2

מתכננים, אדריכלים, מפקחי בניה מהנדסי רשויות וחברות בניה בוחרים בעומר כפתרון המועדף לתשתיות המיזוג במקלטים במבני ציבור שונים. גם במקרים אלו, פשטות, חיסכון ומראה מביאים את המעורבים לשלב את עומר בבניה.