קיר משיק

1/2

בשיטה זו כאשר קיים קיר בלוק\גבס משיק ובסמוך לדופן חוץ של קיר הממ"ד נעביר את צנרת הגז והחשמל בחריצת הבלוק או בין לוחות הגבס לקיר הממ"ד.

© 2018 כל הזכויות שמורות לאורנים מערכות מיגון משווקת עומר

התקנת מזגן בממד- התקן עומר

התקן חכם למיזוג הממ"ד