top of page

הכנת הממד מידע נוסף

מערכות אוורור וסינון אוויר אב"כ כפתרון בחירום:

מערכות אוורור וסינון אוויר אב"כ הינן הפתרון היחידי לצורך של מיגון אוכלוסיה מפני איומי שימוש בנשק כימי וביולוגי וזאת תוך הצורך בשהייה ממושכת במרחבים מוגנים אטומים בהם לא קיימת תחלופת אוויר.
מערכות אלו משמשות כמענה מיגון עבור מיליוני משפחות בארצות שונות בעולם וכן עבור רבבות משפחות בישראל.
כמו כן נמצאות המערכות הנ"ל בשימוש נרחב בקרב גורמי צבא ביטחון וממשל הן בארץ והן בעולם הרחב.
המערכות משמשות כאמצעי המיגון המועדף כאשר יש להגן כימית וביולוגית על אוכלוסיה השוהה בחלל אטום ללא תחלופת אוויר או בכלים צבאיים כגון רק"מ, מטוסים, הליקופטרים, משאיות ונושאי גייסות וכן אוהלים ומפקדות שדה

מערכות אוורור וסינון אוויר אב"כ בהיבט של תחלופת אוויר:

מערכות אוורור וסינון אוויר אב"כ הינן היחידות מתוכננות להתמודד ולספק פתרון לבעיית השהייה הממושכת במרחב מוגן אטום ללא תחלופת אוויר.

כיצד זה עובד?
1. למערכת פתח אחד שתפקידו לשמש ל"הכנסת אוויר" (חמצן) למרחב המוגן
2. למערכת פתח נוסף שתפקידו לאפשר "הוצאת אוויר" (דו תחמוצת הפחמן) מהמרחב המוגן
3. הפתחים הללו מהווים "תשתית קבועה"
4. "המפוח" משמש ליניקת אוויר אל פנים המרחב המוגן ו"דחיסתו" של האוויר מתוך המרחב המוגן אל מחוצה לו.
5. המפוח יונק אוויר אל חלל המרחב המוגן ועל ידי יצירת "דיחוס" האוויר המצוי בתוך חלל המרחב המוגן האטום "מאלץ" יצאת אל מחוץ לחלל דרך פתח יציאת האוויר.
6. באופן זה מתקבל "אפקט שטיפה" רציפה של האוויר אל פנים המרחב האטום ומשם החוצה. באופן זה המתקבלת פעולה כפולה ורציפה של הזרמת חמצן פנימה תוך פינוי דו תחמוצת הפחמן החוצה.
7. על ידי פעולה זו מאפשרת המערכת שהייה רציפה שאינה מוגבלת בזמן. לשוהים בממ"ד\מקלט האטום יש אספקה סדירה של אוויר תוך הוצאת דו תחמוצת הפחמן, ולכן ניתן לשהות בבטחה כל זמן שיידרש וזאת ללא שום קשר למתרחש מחוץ לכותלי הממ"ד\מקלט אטום.

מערכות אוורור וסינון אוויר אב"כ בהיבט סינון כימי וביולוגי:

שלא כמו במקרה של אמצעי מיגון אב"כ אישיים. מערכות מיגון אוורור וסינון אוויר אב"כ מיועדות לספק יכולת מיגון לטווח זמן וכמות חשיפה ארוכים וגדולים. המערכות מיוצרות ע"פ תקן ישראלי למערכות אוורור וסינון אוויר אב"כ (תקן 4570 ) וביכולתן לטפל בכל סוגי האיום הכימי והביולוגי המוכרים בזירה. הסינון מתבצע במספר שלבים ומטפל הן בסינון רכיבי לוחמה ביולוגית והן בספיחה של רכיבי לוחמה כימית. יכולת הסינון הינה לפרקי זמן של חודשים ארוכים הן בפעולה רציפה, והן בסינון במקרה של אירועים חוזרים ונשנים למשך חודשים ארוכים.

כיצד זה עובד?
1. "הפילטר" פועל לסינון כימי וביולוגי מלא וזאת תוך סינון נוסף של אבק ולכלוך גס.
2. "קדם פילטר" נמצא ראשון בשרשרת הסינון ותפקידו למנוע חדירת לכלוך גס כגון אבק ושאר מפגעים שעלולים להימצא במקום פיצוץ. פילטר זה מגן על שאר הפילטרים וכן חדירת אבק למרחב המוגן.
3. "פילטר ביולוגי" תפקידו של מסנן זה לבלום ולעצור חדירת וירוסים וחיידקים הנישאים באוויר כתוצאה מחשיפה לנשק ביולוגי. פילטר זה פועל באופן מכאני ומשמש כ"רשת מקרונית" צפופה החוסמת את מעבר החיידקים אל חלל השהייה בזמן הזרמת האוויר אל המרחב המוגן.
4. "פילטר כימי" נמצא אחרון בשרשרת הסינון ותפקידו לטפל בסינון ע"י ספיחה בריאקציה כימית של חומרי לחימה כימיים הנמצאים באוויר. פעולת נטרול חומרי הלחימה הכימיים באוויר הינה פעולה של קשר כימי באמצעות קשירה לפחם אקטיבי ייעודי לסינון כימי ע"פ תקן ישראלי (תקן 4570).
5. בתהליך זה כל האוויר שמוזרם אל המרחב המוגן מאולץ לעבור דרך יחידת הסינון. האוויר נפלט לחלל השהייה לאחר סינון וטיהור מלא ולכן לשוהים במרחב המוגן אין שום צורך בשימוש באמצעי מיגון אחרים כגון מסיכות אב"כ, ברדסים וכד’
6. משך הסינון היעיל הינו לפרק זמן של שבועות וחודשים ארוכים ברציפות או בשימוש חוזר ונשנה לתקופה של עד שנה מיום השימוש הראשון.

מערכת אוורור וסינון אוויר אב"כ בהיבט של פגיעות הדף:

משום העובדה שהפעלת מערכת אוורור וסינון אוויר אב"כ מחייבת שימוש בפתח כניסת אוויר ובפתח יציאת אוויר. פתחים אלו עשויים לשמש כמקור למעבר גלי הדף ולכן פגיעה ברכיבי המערכת והשוהים במרחב המוגן. לצורך מניעת אפשרות זו, מותקנים "מגן ושסתום" הדף על פתחי כניסת ויציאת האוויר.
מנגנונים אלו מבטיחים שהייה בטוחה במרחב מוגן גם כאשר אירע פיצוץ שחולל גל הדף המאיים על השוהים במרחב המוגן.

כיצד זה עובד?
1. "מגן הדף" בפתח בכניסת אוויר הינו רכיב מיגון המונע כניסת הדף. על מנת לאפשר זרימת אוויר רציפה אל פנים הממ"ד נמצא המגן כשהוא במצב "NORMALLY OPEN" . כאשר גל הדף מכה. המגן נע על צירים, סוגר את פתח כניסת האוויר, מונע מגל ההדף לחדור אל חלל השהייה ולאחר מכן שב למקומו ומאפשר המשך הזרמת אוויר. השסתום מתוכנן ע"פ דרישות תקן ישראלי 4570 ועומד בלחץ של 3 בר. לחץ זה הינו לחץ מדמה פגיעת טיל סקאד בעל ראש קרב של 750 ק"ג.
2. "שסתום פריקת אוויר ומגן הדף בפתח יציאה". שסתום זה הינו בעל שתי תכונות.
א. כאשר מערכת אינה בפעולה השסתום "סגור" ושומר על אטימות המרחב המוגן
ב. כאשר המפוח מופעל. השסתום נפתח כלפי חוץ ומאפשר "זרימת האוויר מפנים אל החוץ"
ג. במקרה של פיצוץ וגל הדף מחוץ למרחב המוגן. ייסגר השסתום לשבריר שנייה, ימנע כניסת גל הדף לחלל השהייה. ומייד לאחר מכן יפתח ויאפשר ואוויר המשך יציאה השטח המרחב המוגן.

מערכת אוורור וסינון אב"כ בהיבט של חשמל ומקור מתח:

ככלל מערכות אוורור וסינון אוויר אב"כ פועלות על בסיס מקור מתח חשמלי רגיל ומשקע ביתי סטנדרטי. מכוון שאפשרות לנפילת מתח במצבי חירום הינה בהחלט מעשית. ישנם פתרונות גיבוי למקור מתח המאפשרות המשך תפקודן ועבודתן של המערכות גם בהיעדר מקור מתח חשמל זמין.
מערכת גיבוי זו מאפשרת גם היא שהייה ממושכת ללא מגבלה וזאת לאור יכולתה של אוורור וסינון אוויר אב"כ להמשיך להזרים אוויר לצד סינון כימי וביולוגי מלא ללא קשר לזמינות חשמל.

כיצד זה עובד?
1. לרוב מערכות האוורור וסינון האב"כ נדרש מקור מתח חשמלי רגיל עם שקע חיבור רגיל. מיקום השקע צריך להיות בקרבת מיקומו של המפוח במרחב המוגן. במקרה שלא נמצא שקע קרוב לאזור מיקום המפוח. ניתן לעשות שימוש בכל כבל הארכה חשמלי סטנדרטי.
2. הפעלת המפוח כאשר יש מתח חשמלי ברשת תביא לתחילת פעולתה של המערכת. הזרמת אוויר פנימה, סינון האוויר במסנן, פליטתו של האוויר המסונן לחלל השהיה תוך יצירת "על לחץ", פתיחת שסתום יציאת האוויר, יצאת האוויר מחלל השהייה אל מחוץ.
3. במקרה של הפסקת חשמל. ניתן להמשיך להזרים אוויר באמצעות "המפוח ידני" . המפוח הידני הינו פשוט לחיבור וקל להפעלה. אין צורך להפעילו באופן רציף אלה אחת למספר דקות לנפח מספר ניפוחים לצורך "החלפת האוויר במרחב המוגן". באופן זה ניתן להמשיך ולהפעיל את המערכת גם כאשר אין חשמל. הפעלה זו מאפשרת המשך שהייה בטוחה במרחב המוגן האטום ללא מגבלת זמן תוך הזרמת והחלפת אוויר וסינון כימי וביולוגי.

איך זה עובד?
1. המפוח יונק אוויר דרך "כניסת האוויר"
2. האוויר עובר סינון וטיהור במסנן אב"כ ונפלט בלחץ של 8 מילי בר אל חלל השהייה.
3. הלחץ שבונה המפוח בתוך המרחב המוגן גורם "לפתיחת שסתום יצאת האוויר" להיפתח כלפני חוץ.
4. פתיחת שסתום האוויר היוצא מאפשרת יציאת אוויר מפתח זה.
5. זרימת אוויר דרך פתך יצאת האוויר גורמת "לשבשבת להסתובב.
6. סבוב השבשבת משמש אינדיקאטור לכך שהממ"ד אטום ואין איבוד של לחץ וליקויי אטימות.
7. במידה והשבשבת אינה מסתובבת, יש לפעול ולאתר מהיכן דולף האוויר. במצב זה קיימת בעיה של "אטימות המרחב המוגן".
8. הפעלת מפוח ידני מתבצעת יל ידי חליצת הצינור הגמיש המקשר את המפוח עם המסנן. חיבור המפוח ישירות אל המסנן ע"י מנגנון "שקע תקע" ושמינית סיבוב ימינה .
9. המערכת מזרימה אוויר בספיקה של 36 מטר מעוקב בשעה. על כל מטר מעוקב אוויר שמוחדר, יוצא במקביל 1 מטר מעוקב אל מחוץ למרחב המוגן.

לכמה אנשים מיועדת המערכת הדירתית מגן 360?

המערכת מיועדת לספק אוויר לכ-6 נפשות במרחב מוגן שנפחו אינו עולה על 36 מ"ק. ע"פ התקן הישראלי למערכות אוורור וסינון אוויר אב"כ נדרשים כ- 6 מ"ק אוויר בשעה לאדם. מכאן ש- 36 מ"ק לשעה יענו על דרישת האוויר של 6 שוהים.

מה קורה כאשר יש מרחב מוגן שנפחו מעל 36 מ"ק?

במקרה שכזה ישנם שני פתרונות:
א.התקנת שתי מערכות דירתיות מדגם מגן 360
ב.התקנת מערכת קבועה בעלת ספיקת אוויר מתאימה לנפח.

כיצד מחליטים על גודל ודגם המערכת הנדרש?

עבור מרבית המקלטים הביתיים וממדים הדגם הנדרש הינו דגם מגן 360. כאשר יש צורך במערכת לכמות שוהים גדולה מ- 6 נפשות. או לחילופין מקלט שנפחו עולה על 36 מ"ק. מומלץ לפנות לנציגי השרות של חברתנו ולקבל ייעוץ מקצועי והתאמת מערכת ע"פ הדרישות והתקנים של פיקוד העורף. 

לכמה זמן יפעל המסנן ביעילות?

מסנני מערכת מגן 360 הינם מסננים שתוכננו ויוצרו ע"פ תקן ישראלי למערכות אוורור וסינון אוויר אב"כ(4570). משך הפעולה האפקטיבי בסינון כימי וביולוגי הינו למספר רב של התקפות ויכולת סינון למשך חודשים ארוכים.
עם זאת מתחייבת פעולת תחזוקה תקופתית לצורך שמירה על כשירות המסנן והבטחת תפקודו בעת חירום. (ראה פרק תחזוקה ושירות) לאחר שימוש במסנן ניתן להחזירו לכשירות ע"י פעולת "ייבוש" שנעשית במפעל. (זאת בתנאי שלא נחשף לחומרים מסוכנים)

ניתן להפעיל את המערכת תוך שימוש באותו מסנן גם עם נעשה בו שימוש קודם וכל זאת לתקופה של עד שנה מיום פתיחתו.

מה יכול לפגום בתקינותו של מסנן האב"כ?

המסנן הכימי ביולוגי מכיל פחם אקטיבי שתפקידו לספוח גזים בריאקציה כימית. בתהליך זה "נקשרות" מולקולות גזים כימיים אל הפחם האקטיבי המצוי במסנן.
כאשר אוויר זורם דרך המסנן יש תהליך של הצטברות רטיבות שמקורה בלחות המצויה באוויר. כאשר יש הצטברות של לחות על גבי הפחם האקטיבי תפחת יכולתו של המסנן לבצע את עבודתו. תהליך זה של "הצטברות לחות " הינו תהליך הדרגתי המאפשר שימוש בטוח במסנן לפרק זמן של עד שנה מיום פתיחתו של המסנן וחשיפתו ללחות המצויה באוויר. חשוב מאוד לדאוג לבצע שירות עד שנה מיום פתיחת המסנן. פעולה זו מאפשרת בדיקת המסנן ותקינותו. במידת הצורך יתבצע תהליך "יבוש" של המסנן שבסופו יוחזר כושר הפעולה של המסנן לשימושים נוספים. היעדר בדיקה ואולי גם הצורך לייבוש המסנן עשוי בסופו של דבר לגרום "לפסילת המסנן לשימוש". מצב זה יהיה צורך להחליף את המסנן בעלות גבוהה משמעותית מעלות ייבוש. שימוש במסנן אינו בהכרח מעיד על צורך בייבושו. החלטה זו מתקבלת על ידי אנשי השירות של אורבוטק בהתאם לכמות המיים שספח המסנן בעת הפעלתו.

מה הוא דגם מערכת אוורור מגן 360 ?

מערכת אוורור בלבד מדגם מגן 360 הינה מערכת זהה למערכת אוורור וסינון אוויר אב"כ מגן 360 הנמכרת ללא מסנן האב"כ. התקנת המערכת מתבצעת ע"פ כל הקריטריונים המתקיימים בהתקנת מערכת אוורור וסינון אוויר אב"כ. המערכת הזו מאפשרת שימוש שייעודו החדרת והחלפת אוויר בלבד וללא סינון כימי וביולוגי.

מתי אפשר לשקול התקנת אוורור בלבד ללא סנן כימי ביולוגי?

התקנת מערכת אוורור בלבד מדגם מגן 360 מהווה למעשה אותם רכיבים הנדרשים לצורך התקנת מערכת כוללת עם סינון כימי ביולוגי מלא. ההבדל הינו רק בעובדה שמסנן האב"כ השייך למערכת לא נרכש ונישאר במפעל. את המסנן ניתן לרכוש בכל עת שכן המסנן הינו "מוצר מדף" שאין צורך בהתקנתו או כל אופרציה לוגיסטית המחייבת הגעת איש שירות. בשל כך, ניתן להזמין את המסנן ולקבלו במשלוח תוך מספר ימים מבלי הצורך הקיים בתאום והתקנת מערכת שלמה.

באופן זה ניתן לצמצם את עלות המערכת בטווח הקצר שכן עלות המסנן מקוזזת ממחיר המערכת הכולל. לצד זאת ניתן ליהנות מהביטחון והשקט הנפשי מעצם התקנתה של המערכת בעיתות רגיעה בהן אין לחץ התקנות וביקושים גבוהים הגוררים משכי המתנה ארוכים בהתקנת המערכת.

מעבר לכך, תחזוקת המסנן השוטפת נעשית במפעל ואין צורך לדאוג לפעולות תחזוקה אלו.

השיקול הינו בעיקר כלכלי ופרקטי. מסנן אב"כ הינו מוצר מדף וזמינותו גבוהה גם בעיתות לחץ וביקושים גוברים. הפעולה הנדרשת לשם השלמת המערכת ליכולת כימית וביולוגית הינה הזמנתו של המסנן וזמינותו בביתכם. מעבר לכך לא נדרשת שום פעולה מיוחדת.

מתי מומלץ לרכוש מערכת אוורור וסינון אוויר אב"כ?

השאלה הינה מאוד אישית וכול אדם יקבל החלטה על פי מדתו ושיקול דעתו. מעבר לכך ישנם מספר אלמנטים שכדאי לשקול שכן חשיבותם בחיי היום יום דומה במידה לחשיבות של התקנת מערכת אוורור וסינון אוויר אב"כ בביתכם.

בחנו את השאלות הבאות:
1. בעת נהיגה תעדיפו לחגור את חגורת הבטיחות שבריר שנייה לפני ההתנגשות, או לחילופין בעת ההתנעה ויצאה לדרך?
2. בעת בחינת אפשרות לרכישת רכב הכולל רכיבי מיגון כגון מערכת ABS כריות אוויר וכד’ תעדיפו להוסיף רכיבים אלו ביום שבו "תדעו על תאונה שעומדת אולי להתרחש" או בעת רכישת הרכב?
3. את מערכת המיגון והאזעקה בביתכם תתקינו לפני "הפריצה" או שתעדיפו להוציא את הכסף רק אחרי עגמת הנפש והנזקים הכלכליים?
ולשאלת המקור. מתי הוא הזמן הנכון לקבל החלטה ולעשות מעשה? כנראה שהעת הנכונה שתבטיח את ביטחונכם ותספק גם שלווה ושקט נפשי (גם אם בסופו של יום לא יתרגש עלינו אירוע ביטחוני שעשוי להצריך שימוש במערכת). העת הזו היא עכשיו כשעוד לא קרה שום דבר וכל רבבות הצרכנים שעדיין מתלבטים ומחכים ליום פקודה טרם החליטו להזמין את המערכת. שכן בעתות חירום בה רוב הצרכנים מגיבים יידרש זמן המתנה ארוך טרם התקנת המערכת.

bottom of page