דיור למשתכן ודירה להשכיר

1/3

פרויקטים של דיור למשתכן החל ממהדורה 8 כוללים במפרט המיזוג הכנות למזגנים עיליים בממ"ד. גם בפרויקטים אלו מצאו קבלנים ויזמים ששילוב התקן עומר מספק מענה פרקטי שחוסך בעלויות ומהווה הכנה תקנית לשילוב מזגן עתידי ע"י המשתכן .

© 2018 כל הזכויות שמורות לאורנים מערכות מיגון משווקת עומר

התקנת מזגן בממד- התקן עומר

התקן חכם למיזוג הממ"ד